Y defnyddiwr gwasanaeth Sarah yn trafod pam mai dod yn wirfoddolwyr yw’r profiad mwyaf positif y mae wedi ei gael

“Mae dod i mewn i’rsystem wedi rhoi’r hwb mwyaf i mi… mae wedi fy ymrymuso ac yn brofiad positifiawn!”

Dyna sut y mae’r defnyddiwrgwasanaeth Sarah Jones yn disgrifio dod yn wirfoddolwr agweithio gyda phobl eraill sydd ag afiechyd meddwl. Cliciwchyma er mwyn clywed Sarah yn siarad yn nigwyddiad Golau! Camera! EWCH! ym Mlaenau Gwent am sut ymae gwirfoddoli wedi rhoi strwythur i’w bywyd.

Mae’r defnyddiwrgwasanaeth Rory Phillips o Flaenau Gwent wedi elwa’n sylweddol o dderbynCynllun Gofal a Thriniaeth newydd. Cliciwchyma er mwn gwrando ar sut y mae wedi ei ganiatáu i osod targeduchelgeisiol i’w hun – a chymryd camau allweddol tuag y nod hwnnw.

Dilynwch y linciau yma am y wybodaeth ar-lein newydd adiweddaraf gan Hafal ar y  MesurIechyd Meddwl (Cymru), y Ddeddf IechydMeddwly StrategaethIechyd Meddwl a ChynllunCyflenwi y Strategaeth honno.

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.