“Mae pobl sydd ag Anhwylder Straen Wedi Trawma angen gwasanaethau arbenigol”

“Roedd ceisio addasu o fywyd yn y fyddin i fywydnormal yn un o’r pethau anoddaf y mae gofyn i rywun ei  wneud” dywedoddy defnyddiwr gwasanaeth Shane o Ddinbych sydd ag ag Anhwylder Straen WediTrawma. Ychwanega ei bartner Deidre: “Nid yw meddygon y GIG yn gwybodsut i drin  Anhwylder Straen Wedi Trawma… maent angen helparbenigol.” Cliciwchyma er mwyn gwylio blog Shane aDeidre ar ymdopi ag Anhwylder Straen Wedi Trawma.

Mae Bryn, sydd yn ofalwr, wedi bod yn siarad ynnigwyddiad Dinbych heddiw am sut y mae wedi helpu i sefydlu dau grŵp i ofalwyr: Cliciwchyma i wrando ar ba mor bwysig ywhi i ofalwyr i ddod at ei gilydd.

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.