Michaela ar y newid i fudd-daliadau

“Mae pawb yn poeni ynghylch y peth…Maent yn gwahaniaethu yn erbyn yr anabl ac yn erbyn pobl sydd â phroblemauiechyd meddwl.” Dyna’r hyn a ddywedodd y defnyddiwr gwasanaeth Michaela oGonwy yn y stiwdio Golau! Camera! EWCH! heddiw am y newidiadau i’r systemfudd-daliadau: cliciwchyma er mwyn gwylio blog Michaela.

Roedd y gofalwr Marlene hefyd wedi blogioyn  stiwdio Golau! Camera! EWCH!  yn nigwyddiad Conwy am ei phryderonbod anghenion iechyd corfforol pobl ag afiechyd meddwl yn aml yn cael eudiystyru – cliciwchyma er mwyn gwrando ar sut y mae’rgwasanaeth ardderchog gan ei Meddyg Teulu wedi bod yn eithriad i hyn.

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Diolch i “For Every Occasion:” www.foreveryoccasion.co.uk ac i  “Dr Zigs” www.drzigs.com am gefnogi ein digwyddiad!